פתח תפריט
PMDS > סריקות תרמוגרפיות ובדיקות מהנדס >

סריקות תרמוגרפיות

 

תרמוגרפיה חשמלית

סריקה במצלמת אינפרא אדום. המצלמה התרמית מתרגמת את הטמפרטורות לצבעים שונים ועי"כ
מאפשרת למדוד טמפרטורות. ביצוע סריקות אלו מקובל במיוחד במתקני חשמל למניעת תקלות ושריפות
במפעלים ומוסדות. בעיקר ע"י גילוי מגעים רופפים, עומס יתר ומצבי קורוזיה. כמו כן אנו מבצעים בדיקות
בודק ומהנדס חשמל.

 


תרמוגרפיה אנרגטית

תרמוגרפיה משמשת גם כאמצעי חשוב לבדיקת יעילות מתקני אנרגיה, יעילות בידודים תרמיים וכו'.
מקובל לבצע סמוך למועדי הדממות ושיפוצים לצורך מיקוד פעולות האחזקה הנחוצות.
עי"כ מתאפשר חיסכון משמעותי באנרגיה ובכסף.

 

תרמוגרפיה מכאנית

תרמוגרפיה מכאנית היא תחום נוסף המנצל את יתרונות התרמוגרפיה באחזקה חזוייה של מנועים,
מדחסים וציוד סובב. משתלב יפה עם טכניקות אחרות של ניטור בלאי.

 

 

בדיקות מהנדס חשמל - בודק סוג 3

 

מחלקת החשמל של המעבדה כוללת הנדסאי חשמל/ תרמוגרפים מנוסים ומהנדס חשמל בודק בכיר. בדיקות בטיחות מערכת החשמל לפי חוק החשמל ותקנותיו מאפשרות לקבוע באם מערכת החשמל תקינה. הבדיקה כוללת בין היתר תקינות מערכת החשמל, תאורות חרום, הארקות יסוד, שלטי יציאה ורציפות הארקה.
אישורים מתאימים מופקים למתן רשיון עסק ולדרישות הרשויות (איגוד ערים, כיבוי אש, חברות הביטוח, משטרה וכו').

לחצו לחיוג מהיר
pmds מעבדות שמנים | , PMDS, המכון לניטור בלאי, מעבדה כימית

PMDS המכון לניטור בלאי בניין מל"ת,

קרית הטכניון, חיפה

ת.ד. 9313, חיפה 3109202

טל': 04-8221466

פקס: 04-8221467

אודות הנגישות

הפעל נגישות

בניית אתרים