פתח תפריט
PMDS > בדיקות אולטרסוניות US >

בדיקות אולטרסוניות US

 

בדיקות המבוססות על קולות שמעל לסף השמיעה שלנו. גלאי האולטרא-סאונד הופכים את הצלילים הגבוהים
(שאיננו מסוגלים לשמוע) לצלילים בתחום האודיו – צלילי הקול הנשמעים באזנינו. הטכניקה משלימה יפה טכניקות
מוכרות אחרות כגון תרמוגרפיה, פרוגרפיה ואנליזת רעידות.

 

השימושים העיקריים בעולם האחזקה:

 

סמן דליפות אוויר וגזים ממיכלים וצנרת. כל דליפת גז בלחץ מתוך חריר מייצרת צליל US, עובדה המאפשרת לגלות את
מקור הדליפה. שימושי לאוויר דחוס, גזים רעילים כגון אמוניה, כלור, וכן גזים יקרים כגון ארגון, מימן והליום.

 

סמן בדיקת תקינות דוודי קיטור, קווי קיטור ומלכודות קיטור. במתקני הקיטור קיימת בעיה של מים בקיטור, ואלו מופרדים
ע"י מלכודת. גלאי האולטרא-סאונד שומע את זרימת הקיטור ומצביע על תקלות כגון ברז תקוע או חסום.

 

סמן גילוי תופעות חשמליות מסוג קורונה וארקינג, פריצות חשמל, ניצוצות ויוניזציה. תופעות אלו במערכות מתח גבוה,
שנאים ומתקני מיתוג, מצביעות על פגמים בבידוד, ועלולות להתפתח עד לשריפה.

 

סמן ככלי עזר נוסף לאחזקה חזויה מיכנית. ע"י השוואת רעשי תמסורות ומנועים והשוואה למכלול תקין.

 

סמן אטימות חדרים נקיים. הבודק מייצר צליל US חזק בתוך החדר ומאזין לו מאחורי דלת "סגורה".
הצליל "יחפש" סדקים באטימה ויגיע אל הבודק המצוייד בגלאי.

 

טכנולוגיית האולטרא-סאונד משתלבת יפה עם הטכנולוגיות האחרות הקיימות ותורמת מימד נוסף באחזקה חזוייה.

לחצו לחיוג מהיר
pmds מעבדות שמנים | , PMDS, המכון לניטור בלאי, מעבדה כימית

PMDS המכון לניטור בלאי בניין מל"ת,

קרית הטכניון, חיפה

ת.ד. 9313, חיפה 3109202

טל': 04-8221466

פקס: 04-8221467

אודות הנגישות

הפעל נגישות

בניית אתרים