פתח תפריט
PMDS > אנליזות בלאי וזיהומים פרוגרפיות >

אנליזות בלאי וזיהומים פרוגרפיות

 

האנליזה המובילה בתחום בדיקות השמנים לניטור בלאי מכונות וציוד סובב הינה אנליזת בלאי פרוגרפית.
האנליזה כוללת בדיקה כמותית ובדיקה איכותית של חלקיקי הבלאי. חלקיקי הבלאי מופרדים מדגימות השמנים
והגריזים ונבדקים במיקרוסקופ. מתקבל מידע על חלקיקי בלאי מגודל של תת מיקרון ועד למאות מיקרונים.

 

לפי הטריבולוגיה (תורת הבלאי), מנגנוני בלאי שונים מייצרים חלקיקי בלאי במורפולוגיות שונות האופיניות להם.
זיהוי ריכוז החלקיקים, גודלם, הרכבם הכימי והמורפולוגיה שלהם, מאפשר לקבוע את רמת הבלאי של המכונה
הנדגמת ולמקד את הנזק ברכיבים הבעיתיים. בצורה זו ניתן להתריע על בעיות במיסבים, בגלגלי שיניים,
בעיות קורוזיה, בעיות MISALIGNMENT וכיו"ב. לאנליזה הפרוגרפית ערך מוסף משמעותי בניטור מסודר
ומעקב אחר התפתחות הבלאי.

לחצו לחיוג מהיר
pmds מעבדות שמנים | , PMDS, המכון לניטור בלאי, מעבדה כימית

PMDS המכון לניטור בלאי בניין מל"ת,

קרית הטכניון, חיפה

ת.ד. 9313, חיפה 3109202

טל': 04-8221466

פקס: 04-8221467

אודות הנגישות

הפעל נגישות

בניית אתרים